Login

Voer een geldig emailadres in
Voer een wachtwoord in

Hoe werkt het

ZZP'ers Scholen
Afwisseling

Stap 1

Maak een profiel aan op InvalNu en geef aan wanneer je beschikbaar bent.

Zelfstandigheid

Stap 2

Als je benaderd wordt, bevestig de opdracht en werk je agenda bij.

Afwisseling

Stap 3

Voer de opdracht uit.

Afwisseling

Stap 4

Stuur een factuur naar de opdrachtgever.

Werken als ZZP’er in het onderwijs

Er is op internet ontzettend veel informatie hierover te vinden. Hieronder een selectie van die informatie en een kleine handleiding.

Sinds de invoering van de WWZ hebben scholen een groot probleem met het vinden van invallers. Invallers op tijdelijke contractbasis zouden al heel snel een vast contract moeten krijgen, en dat is onbetaalbaar.

Scholen kunnen hierdoor nog maar moeilijk invallers vinden. Sommige invallers willen alleen nog langdurig invalwerk doen, sommigen zijn door hun contracten heen. Mede daardoor is er een tekort aan invallers die op contractbasis werken. De gevolgen zijn bekend. Ziekteverzuim of vakantie kan vaak niet worden opgevangen, wat leidt tot een hoge werkdruk voor de onderwijzers.

De oplossing hiervoor op korte termijn? De invaller die werkt als ZZP’er.

ZZP’ers in het onderwijs factureren zelf en werken niet met contracten. Met de wet WWZ hebben zij dus niets te maken.

In alle sectoren neemt het aantal mensen met een vast contract af en neemt het aantal ZZP’ers toe. Dit lijkt een niet te keren trend.

KvK, btw-nummer en factuur

Inschrijven KvK https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/

De Kamer van Koophandel geeft jouw gegevens aan de belastingdienst door. Bij inschrijving bij de KvK ontvangt je automatisch jouw btw-nummer.

Op jouw factuur vermeld je

 • Bedrijfsnaam (eventueel logo)
 • Naam en adres opdrachtgever (school) -btw nummer
 • BTW nummer
 • KVK nummer
 • Datum aanmaak factuur
 • Factuurnummer
 • Omschrijving geleverde dienst incl. datum
 • Bedrag per dag en totaalbedrag (BTW btw vrijgesteld)
 • Betalingstermijn en rekeningnummer (over te maken binnen xx dagen op rekening nummer xx tnv xx, gelieve bij betaling het factuurnummer te vermelden)

Wet DBA

Sinds mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd.

Deze wet houdt in dat ZZP'er en opdrachtgever samen bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (en dus of er sociale premies en loonheffing afgedragen moeten worden).

Wel dienstbetrekking: het antwoord op alle vragen is ‘ja’.

Geen dienstbetrekking: het antwoord op 1 of meer vragen is ‘nee’.

 • Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid?
 • Is er een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en ZZP’er (werkgeversgezag)?
 • Krijgt de ZZP'er loon

Modelovereenkomst

Een opdrachtgever kan vragen om een modelovereenkomst. In deze modelovereenkomst wordt de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer omschreven.

Met deze modelovereenkomst weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Een opdrachtgever kan erom vragen, maar het hoeft niet.

De belastingdienst heeft een voorbeeldovereenkomst op hun site staan. Deze kan je gebruiken en aanpassen, alleen de geel gemarkeerde gedeeltes moet je ongewijzigd laten. Deze aangepaste overeenkomst kan je meesturen naar je opdrachtgever als je de opdracht via de mail bevestigd.

Onzekerheid

De criteria van de wet DBA of je je in een dienstbetrekking bevindt zijn niet volledig en duidelijk omschreven. Dit leidde bij de invoering van de wet tot veel onrust onder zowel de zzp-ers als bij de opdrachtgevers. Hierdoor ervaren opdrachtgevers koudwatervrees om zzp-ers in te huren. Want wat als de belastingdienst achteraf de betrekking tot arbeidsrelatie bestempelt en de opdrachtgever met naheffingen confronteert?

Handhaving Wet DBA uitgesteld

In februari 2018 is de handhaving van de wet DBA opnieuw uitgesteld. Dit betekent dat zzp- ers en opdrachtgevers in elk geval tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen hoeven te vrezen. Opdrachtgevers, de scholen, kunnen dus zonder zorgen zzp-ers inhuren als invalkrachten.


Zoek een invaller


Onderwijs

Deze functie is alleen beschikbaar als je bent ingelogd.

of meld je aan.